Cijena se obračunava za apartman, a ne po osobi, te za boravak

•  1-2 osobe iznosi:
  -  za 3 i više noćenja - 200,00 kn po noćenju
  -  za 2 noćenja - 250,00 kn po noćenju
  -  za 1 noćenje - 300,00 kn po noćenju

•  3-4 osobe iznosi:
  -  za 3 i više noćenja - 250,00 kn po noćenju
  -  za 2 noćenja - 300,00 kn po noćenju
  -  za 1 noćenje - 325,00 kn po noćenju

Paušalni iznos boravišne pristojbe uračunat je u cijenu.
Naplata se vrši svakih 7 dana.

Sve informacije o slobodnim terminima možete dobiti ako nas nazovete ili pošaljete e-mail.

Broj telefona i e-mail navedeni su OVDJE.